NHUỘM ĐEN INOX - sẮT

Nhuộm đen kim loại là phương pháp sử dụng các hóa chất để oxy hóa bề mặt kim loại, nhằm tạo một lớp phủ chuyển đổi có khả năng chống ăn mòn khá tốt, tạo vẻ đẹp thẩm mỹ cho sản phẩm, đồng thời ít thay đổi kích thước và không làm thay đổi cơ tính của bề mặt kim loại nên được ứng dụng rộng rãi ….

NHUỘM ĐEN INOXXem tất cả

Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ

NHUỘM ĐEN sắtXem tất cả

Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ